janotka.cz

Úvod

Vítejte na stránkách

softwarové firmy Vratislav Janotka

Softwarová firma Ing. Vratislav Janotka vznikla v roce 1992.  Nejprve se zabývala vývojem software pro evidenci majetku, později pro podvojné účetnictví a daňovou evidenci. Firma vyvíjela a provozovala dlouhá léta programy pro evidenci majetku ve státní správě. Souběžně začala s vývojem programů pro podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro podnikatelské subjekty. Postupně rozšířila své služby o vedení účetnictví, mezd, daňové evidence a zpracování daňových přiznání. Nejnovějším příspěvkem do mozaiky služeb je tvorba internetových prezentací včetně tvorby internetových obchodů na zakázku. Služeb firmy využívají v současné době stovky firem v celé ČR.


Programy

Programy jsou k dispozici v různých modifikacích a verzích. U podvojného účetnictví  existuje vedle verze pro podnikatele také verze pro neziskové organizace. U evidence majetku je to verze pro podnikatelské subjekty, verze pro neziskové organizace a verze pro orgány státní správy. Všechny programy jsou vedle mono verzí k dispozici také v  multi verzích a všechny programy mohou být užívány v síťových verzích.


Vedení účetnictví

Poskytujeme kompletní účetní a ekonomické služby pro firmy včetně poradenství a zpracování daňových přiznání. Naše firma má zkušenosti i s vedením účetnictví neziskových organizací, příspěvkových organizací i politických stran.

Webdesign

Nabízíme tvorbu interaktivních statických nebo editovatelných webových prezentací a aplikací, založených na nejmodernějších technologiích. Možnosti propojení se sociálními sítěmi